Inimühiskonna tulevik on areng elurikkas keskkonnas.
Head otsused eeldavad usaldusväärset alusinformatsiooni.
Meie tugevus on eluslooduse kaardistamine ja planeerimine.

KES ME OLEME?

Teeme loodusuuringuid, elupaikade ja populatsioonide kaardistamist ning ökoloogiliselt jätkusuutliku taristu ja maastiku planeerimist.

IGA AASTA JUHTUB EUROOPAS SUURULUKITEGA ÜLE 1000 LIIKLUSÕNNETUSE

Aitame minimeerida inimese ja eluslooduse vahelisi konflikte.
Teades liikide paiknemist ja elupaiganõudlust saab planeeringutes arvestada nii ühiskonna kui looduskeskkonnaga. Tulemuseks on hästi tasakaalustatud ja jätkusuutlik elukeskkond meile ja järeltulevatele põlvedele.

ULUKILÄBIPÄÄSUD SÄÄSTAVAD NII INIMELUSID KUI METSLOOMI

Tänu WildAr loodusinfo tehnoloogiale suudame tüüpilise loomastiku hinnangu teha tavalisest 5 korda kiiremini.
Tulemuseks on kaardipõhine liikide esinemissageduse ja perspektiivide täppishinnang.
Loomaõnnetused jäävad olemata ja liiklus on ohutum.

KESKKONNAMÕJUDE HINDAMINE ON ÜSNA AJAMAHUKAS.
MEIE MUUDAME SEDA

Arendame tarkvara, mis võimaldab kiiret keskkonnamõjude hindamist ja esitlust.
Meie lahendusega saab loodusuuringuid läbi viia oluliselt kiiremini.
Uuri lähemalt, kuidas WildAr kaardiprogramm töötab ja kuhu oleme jõudnud.

ROHKEM WILDAR KAARDIST