Loodusuuringud, loomastiku kaardistamine ja planeerimine.
Alusinformatsioon ja rohetaristu lahendused.

OLEME TEINUD

Vaata rohkem portfooliost.

KAS TEAD?

IGAL AASTAL JUHTUB EUROOPAS SUURULUKITEGA ÜLE 500 000 LIIKLUSÕNNETUSE

Ulukiläbipääsud säästavad inimelusid ja loodust.

INIMESE JA ELUSLOODUSE VAHELISTE KONFLIKTIDE VÄHENDAMINE

Kui taristu ja maastiku planeeringutes arvestatakse ulukite ruumikasutusega, võidavad inimene, ühiskond ja loodus.
Loomaõnnetused jäävad olemata, liiklus on ohutum ja loomapopulatsioonid on tugevamad.

KESKKONNAMÕJUDE HINDAMINE ON ÜSNA AJAMAHUKAS
OLEME SEDA MUUTMAS

Arendame WildAr tarkvara, mis võimaldab kiiret keskkonnamõjude hindamist ja esitlust.
Tänu WildAr tehnoloogiale sünnib loomastiku hinnang tavalisest 5 korda kiiremini.
Tulemuseks on kaardipõhine liikide esinemissageduse hinnang.
Uuri lähemalt, kuidas WildAr kaardiprogramm töötab ja kuhu oleme jõudnud.

ROHKEM WILDAR KAARDIST