WildAr pakub väga kiiret informatsiooni keskkonna riskide kohta
ja kohaspetsiifilisi juhiseid tee-ehituseks.
Keskmise teeprojekti puhul on võimalik säästa kuni pool aastat.

WildArlogo

WILDAR TARKVARA GENEREERIB HETKEGA KESKKONNA MÕJU HINNANGU

Ühendame olemasoleva keskkonnainfo, nagu liikide elupaigavajaduse ja liikumismustrid ning topograafilised kaardiandmed ja elupaikade paiknemise. Veebi-kaardirakenduses saab kasutaja lihtsalt joonistada planeeritava teejoone ja WildAr teeb ülejäänu.
See on vapustav!

Pingutame, et WildAr oleks peatselt kättesaadav!