WildAr pakub väga kiiret informatsiooni keskkonna riskide kohta
ja kohaspetsiifilisi juhiseid tee-ehituseks või maastiku arenduseks ja kaitseks.

WildArlogo

WILDAR TARKVARA GENEREERIB HETKEGA KESKKONNA MÕJU HINNANGU

Ühendame loodusinfo, nagu liikide elupaigavajadus ja liikumismustrid ning topograafilised kaardiandmed.
Veebi-kaardirakenduses saab kasutaja lihtsalt joonistada planeeritava objekti ja WildAr teeb ülejäänu.

Pingutame, et WildAr oleks peatselt kättesaadav!